Stichting Mentorschap Limburg

Vraagt:

Mentoren gevraagd
Mensen in een kwetsbare positie hebben belang bij een mentor. Zeker als ze zelf niet (meer) in staat zijn om mee te beslissen over de kwaliteit en inhoud van hun zorg. Ze hebben ook geen familie of anderen die hun belangen kunnen en/of willen behartigen. Op zo’n moment komt een mentor in beeld waarbij het mentorschap wordt uitgesproken door de kantonrechter. Als wettelijk vertegenwoordiger beslist de mentor mee over de inhoud en kwaliteit van de zorg. Uiteraard vanuit de behoeften en wensen van de cliënt. Daarom is de combinatie van mentor en maatje zo belangrijk.
Bent u geïnteresseerd in het mentorschap? Bent u enthousiast en wilt u iets wezenlijks betekenen voor een ander? Wij stellen het op prijs als u dan contact met ons opneemt.

Tegenprestatie:
• Stichting Mentorschap Limburg biedt gratis een 6 daagse training aan over de wettelijke beschermingsmaatregelen door deskundigen ter waarde van € 6000,00.
• Deelnemer krijgt een certificaat
• Deskundige begeleiding en € 75,- vrijwilligersvergoeding per kwartaal
• Stichting Mentorschap Limburg biedt haar kennis en deskundigheid aan door middel van gratis trainingen en presentaties over de wettelijke beschermingsmaatregelen mentorschap, beschermingsbewind en curatele.
• Tevens 1 uur gratis advies bij vragen over mentorschap.
• Als bedrijf doet u aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als u uw werknemers hiervoor de mogelijkheid biedt!
De vraag heeft betrekking op:
Menskracht, klussen & activiteiten

Deze pagina delenShare on LinkedInEmail this to someoneTweet about this on Twitter