Philadelphia

Vraagt:

Mijn LOT (Locatie Ondersteuning Team) is een nieuw opgezet project binnen Werk&Begeleiding van Philadelphia. Cliënten gaan op verschillende locaties van Zorg&Wonen ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden als dagbesteding. Deze werkzaamheden zijn onder andere het onderhouden van tuinen, hulp bieden in de strijk en was, facilitaire klussen of het verrichten van arbeidsmatig werk.

– Arbeidsmatig werk
– Tuingereedschappen
– Klusgereedschappen
– Een activiteitenruimte
– Openbare ruimtes waar (creatief) werk van cliënten ter verkoop tentoongesteld mogen worden.
– Mogelijkheid om informatiefolders neer te leggen.

Tegenprestatie:
– Werkzaamheden op locatie
– Reclame in nieuwsbrief, social media of eventueel op de Mijn LOT-auto.
De vraag heeft betrekking op:
Materialen & faciliteiten

Stichting Relim

Vraagt:

Stichting Relim vraagt bedrijven en instellingen om hun afgeschreven computers beschikbaar te stellen aan haar Computerbank. Relim vraagt hiervoor een vergoeding van 35 euro per configuratie als investering in duurzaamheid inzake een verantwoorde recycling en het tegengaan van de ICT-afvalberg. Vanwege de ANBI-status van Relim zijn de bijdragen fiscaal gunstig voor bedrijven. Meer informatie: www.relim.nl

Tegenprestatie:
Ter beschikking gestelde configuraties worden volgens geldende normen opnieuw als betaalbare tweedehands configuraties in het proces teruggebracht. De uitgangspunten zijn de circulaire stromen van duurzaamheid en het aanbieden van een zinvolle dagbesteding voor burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gerefurbishte computers worden tegen een geringe prijs ter beschikking gesteld aan ouderen, burgers met zorgvragen, een afstand tot de arbeidsmarkt of een kleine beurs. Dit kan direct aan de burger zelf of indirect via organisaties als stichting Leergeld Parkstad of gemeenten. De winst van het proces wordt toegevoegd aan het operationeel proces van stichting Relim waardoor helpen om de dromen en ambities van burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. Dit doen we door sociale activering, arbeidsmatige dagbesteding en het ontwikkelen van werknemers- en beroepscompetenties.
De vraag heeft betrekking op:
Materialen & faciliteiten

Buddyzorg Limburg

Vraagt:

Voor een jaarlijkse activiteit van haar buddy’s (vrijwilligers) een feestelijk koffie/ thee compleet arrangement.

Tegenprestatie:
* Mmm-eet-things: 6 inspiratiebijeenkomsten voor 8 deelnemers (mensen die last hebben van overgewicht én blijvend iets aan hun leefstijl willen veranderen) of
* Keuzespel voor jongeren rondom leefstijlbewustwording (bijeenkomst van 2 uur) of
* Presentatie over Buddyzorg Limburg of
* Reclame via social media (website, Facebook, twitter) of
* Korte presentatie van de Stichting Vrienden Van Buddyzorg Limburg rondom 'buddy vóór een buddy.'
De vraag heeft betrekking op:
Materialen & faciliteiten

Buddyzorg Limburg

Vraagt:

Voor een klant (jongere) met overgewicht begeleiding en de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van een sport accommodatie.

Tegenprestatie:
* Mmm-eet-things: 6 inspiratiebijeenkomsten voor 8 deelnemers (mensen die last hebben van overgewicht én blijvend iets aan hun leefstijl willen veranderen) of
* Keuzespel voor jongeren rondom leefstijlbewustwording (bijeenkomst van 2 uur) of
* Reclame via social media (website, Facebook, twitter) of
* Korte presentatie van de Stichting Vrienden Van Buddyzorg Limburg rondom 'buddy vóór een buddy.'
De vraag heeft betrekking op:
Menskracht, klussen & activiteiten

Buddyzorg Limburg

Vraagt:

Videoclip rondom Wereld Aids Dag in Limburg (jaarlijks op 1 december)

Buddyzorg Limburg organiseert deze dag samen met een aantal Maatschappelijke organisaties.

Tegenprestatie:
* Mmm-eet-things: 6 inspiratiebijeenkomsten voor 8 deelnemers (mensen die last hebben van overgewicht én blijvend iets aan hun leefstijl willen veranderen) of
* Keuzespel voor jongeren rondom leefstijlbewustwording (bijeenkomst van 2 uur) of
* Presentatie over Buddyzorg Limburg of
* Reclame via social media (website, Facebook, twitter) of
* Korte presentatie van de Stichting Vrienden Van Buddyzorg Limburg rondom 'buddy vóór een buddy.'
De vraag heeft betrekking op:
Marketing, communicatie & pr

Buddyzorg Limburg

Vraagt:

* Content voor onze website (fotomateriaal) en webdesign
* Trendy PR materiaal (gadgets, banner, decoratie)

Tegenprestatie:
* Mmm-eet-things: 6 inspiratiebijeenkomsten voor 8 deelnemers (mensen die last hebben van overgewicht én blijvend iets aan hun leefstijl willen veranderen) of
* Keuzespel voor jongeren rondom leefstijlbewustwording (bijeenkomst van 2 uur) of
* Presentatie over Buddyzorg Limburg of
* Reclame via social media (website, Facebook, twitter) of
* Korte presentatie van de Stichting Vrienden Van Buddyzorg Limburg rondom 'buddy vóór een buddy.'
De vraag heeft betrekking op:
Marketing, communicatie & pr

Buddyzorg Limburg

Vraagt:

Administratieve en communicatieve ondersteuning inzake het verwerven van financiële ondersteuning bij o.a. bedrijven en via fondsen (ten behoeve van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg).

Tegenprestatie:
* Presentatie Buddyzorg Limburg
* Voorlichting over HIV en Aids
* Reclame via social media (website, Facebook, twitter)
De vraag heeft betrekking op:
Advies (juridisch, financieel, technisch, ICT

Paardenparadijs Gebrook

Vraagt:

Advies bij het uitzoeken welke mogelijkheden het paardenparadijs heeft om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (vluchtelingen azc, werklozen, jongeren die niets om handen hebben, mensen met een beperking, etc. ) een goede en leuke dag- en/of tijdsbesteding te bezorgen. We lopen tegen een wirwar van regels aan.

Bij het paardenparadijs zijn veel leuke klussen te doen, zowel met de dieren als in de stallen en in de weide. Mensen kunnen er van alles leren, sociale contacten opdoen en zich nuttig voelen.

Tegenprestatie:
Een leuke teambuildingsactiviteit bij het paardenparadijs compleet verzorgt met eten en drinken.
De vraag heeft betrekking op:
Advies (juridisch, financieel, technisch, ICT

Alcander

Vraagt:

Wij zijn opzoek naar bedrijven waar wij vanuit het jeugd-jongerenwerk een kijkje mogen nemen in de keuken.
Wij willen de jongeren stimuleren om zo vroeg mogelijk aan de toekomst te denken .Door ze te laten kijken bij verschillende bedrijven krijgen zij een beeld over het werk dat plaats vind. Op deze manier willen wij de keuze die de jongeren in de toekomst moeten maken vergemakkelijken.

Tijdens de Beursvloer willen wij met een zelf gemaakte tandem opzoek gaan naar bedrijven die mee willen fietsen.

Tegenprestatie:
Als tegen prestatie, willen de jongeren helpen met vrijwilligers werk binnen het bezochte organisatie/bedrijf. Denk hierbij aan het verzorgen van een lunch of het helpen met kleine taakjes.
De vraag heeft betrekking op:
Advies (juridisch, financieel, technisch, ICT

Alcander

Vraagt:

Samen met creatieve buurtbewoners met en zonder beperking gaan we deze zomer de picknickbanken bij Buurtcentrum de Koffiepot opknappen.
We zoeken handige Harries die ons helpen en adviseren bij het grove werk, zoals demonteren, schuren en monteren. Voor het fijne werk zoeken we verfbenodigdheden.

Tegenprestatie:
Deelname aan de feestelijke inwijding van de nieuwe picknickbanken met een bbq.
De vraag heeft betrekking op:
Menskracht, klussen & activiteiten