Pip Praktijk voor kindercoaching

Aanbod:

Pip praktijk voor kindercoaching/Eveline Rozier en Eenoudercoaching/Judith Kraft willen gezamenlijk een aanbod doen voor de maatschappelijke beursvloer Parkstad:

Aanbod:
Workshop over scheiding voor ouders en een KIES kinderworkshop
Nadere omschrijving aanbod:
KIES staat voor Kind In Echtscheiding Situatie. Wij willen ouders en kinderen een platform bieden met betrekking tot hun echtscheidingsvragen en de problemen die kinderen kunnen ervaren met de scheiding van hun ouders.
Gewenste tegenprestatie:
Andere zorginstellingen/instanties als bijv. scholen benaderen ouders.
Nadere omschrijving gewenste tegenprestatie:
Leerkrachten, IB/ AB/ school-MW kennen ‘hun’ ouders goed genoeg om te weten wat er speelt, evenals de organisaties die ouders en/of kinderen begeleiden. Kinderen kunnen een KIES workshop pas volgen nadat ouders hiervoor toestemming gegeven hebben. De professionals in de genoemde organisaties zijn voor ons de aangewezen personen om zowel ouders als kinderen via de ouders te benaderen.

Graag zouden wij ons ook willen inschrijven voor de workshop van de maatschappelijke beursvloer van Parkstadaanzet.

Het aanbod heeft betrekking op:
Coaching, training & onderzoek

Dolmans Landscaping Group, Monsdal Limburg Zuid

Aanbod:

Aanbieding 1;

Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmark een baan aan binnen ons bedrijf Monsdal Limburg Zuid.
Dit met oog op Social Return on Investment voor bedrijven, (zorg) instellingen, coöperaties, scholen, lesure etc.

Match wordt concreet als aan A en B invulling wordt gegeven;

A) Betrokkenen geïnteresseerd is in het groene vak
– Bereid is opleiding te volgen
– Zelfstandig naar de vestigingsplaats dan wel werkplek kan reizen

B Monsdal Limburg Zuid, of wel een van de andere bedrijven van Dolmans Landscaping Group, de aanleg of het onderhoud van “groenwerken” mag uit voeren van bedrijven die hun SROI invulling bij Monsdal Limburg Zuid neerleggen .

Aanbieding 2:

Dolmans Landscaping Group biedt stage plekken aan op haar bedrijven door den lande aan studenten van MBO, Hogescholen dan wel Universiteit.

Match wordt concreet als aan A en B invulling wordt gegeven;
A) Student een gerichte stage opdracht of onderzoek wenst te vervullen binnen kaders van de bedrijfsvoering van DLG.
Voorbeelden zijn; ICT, marketing, innovatie, bedrijfskunde, mechanisatie, etc.
B) Dolmans Landscaping Group de exclusieve rechten krijgt van de voordelen die te behalen zijn bij het in praktijk brengen van de onderzoeksresultaten danwel innovatieve oplossingen/ideeën.

Het aanbod heeft betrekking op:
Coaching, training & onderzoek

MeanderGroep Zuid-Limburg,

Aanbod:

Wij bieden aan:
– vergaderlocaties
– mogelijkheden voor cursussen en scholingen
– vervoer
– groepsactiviteit op doelgroep afgestemd
– mogelijkheden voor lunches/maaltijden

(helaas kan ik nu geen logo meesturen kan ik wel volgende week aanleveren)

Het aanbod heeft betrekking op:
Materialen & faciliteiten

Centrum Mindfulness Limburg

Aanbod:

Ik kan iemand gratis een mindfulness of mindful zelfcompassietraining, coaching of workshop aanbieden.

Het aanbod heeft betrekking op:
Coaching, training & onderzoek

Wierts bv

Aanbod:

het leveren van een dakdekker voor 4 uurtjes

Het aanbod heeft betrekking op:
Menskracht, klussen & activiteiten

Wierts BV

Aanbod:

het leveren van 1 timmerman voor 4 uurtjes

Het aanbod heeft betrekking op:
Menskracht, klussen & activiteiten

KO&KO Company Ibiza

Aanbod:

Wij willen graag een maatschappelijke organisatie ondersteunen door de mobiliteit op een bijzondere manier te faciliteren.

Het aanbod heeft betrekking op:
Materialen & faciliteiten

YnkD

Aanbod:

Verzorgen van sport & spel momenten, organisatie van mini-events of als ondersteuning bij bestaande activiteiten.

Het aanbod heeft betrekking op:
Menskracht, klussen & activiteiten

Woningstichting Voerendaal

Aanbod:

Woningstichting Voerendaal heeft het passende woningspel ontwikkeld, met als doel senioren bewust te maken van hun huidige en zeker toekomstige woning. Ook het proces om aan een andere, voor senioren geschikte woning, te komen komt in het spel tot uitdrukking.
Woningstichting Voerendaal wil dit spel graag met senioren en organisaties voor ouderen spelen.

Het aanbod heeft betrekking op:
Advies (juridisch, financieel, technisch, ICT

Rabobank Parkstad Limburg

Aanbod:

Efficient Penningmeester(en)? – Wij helpen u graag!

Bent u de penningmeester van uw vereniging en/of stichting en op zoek naar hulp bij het beheren en structureren van de kasstromen? Dan bieden wij ons aan om met u samen te kijken hoe wij u kunnen helpen om een en ander efficiënt in te richten.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, wensen en behoeften zullen wij individueel of in groepsverband met u aan de slag gaan.

Gertje Rutten
Thijs van den Berg

Het aanbod heeft betrekking op:
Coaching, training & onderzoek